Meespelen?

UMA Kamerorkest

Als je mee wilt spelen, neem dan contact op met de UMA. Neem vooral ook contact op als je denkt dat we je niet nodig hebben! Als je wilt weten wat de UMA de afgelopen jaren gespeeld heeft, kijk dan eens op onze repertoirelijst bij Concerthistorie. Mocht er in het huidige of komende programma inderdaad geen plek voor je zijn, dan nemen we contact met je op zodra dit wel het geval is. Voor veel projecten geldt dat de kandidaat die de meeste repetities aanwezig kan zijn voorrang heeft.

Iedere woensdagavond is er gelegenheid om eens een keer de sfeer te komen proeven. Na maximaal twee keer meedoen met een programma wordt in onderling overleg tussen de aanvoerder, de orkestchef en de dirigent besloten of de speler voldoende aansluit bij de eisen van het UMA-Kamerorkest. Hij/zij kan daarna óf lid worden, met alle rechten en plichten van dien, óf opgenomen worden op de lijst van invallers. Bij de inschrijving voor een project gaan leden voor op invallers.

De contributie voor leden bedraagt jaarlijks 185 euro. Studenten betalen de helft. Muzikanten die zich niet meteen willen binden hebben de mogelijkheid om eerst als invaller mee te spelen. Van vaste invallers wordt wel verwacht dat ze uiteindelijk lid worden. Invallers mogen een per programma vastgestelde projectbijdrage betalen, dit is geheel op vrijwillige basis. Deze bijdrage helpt het orkest financieel gezond te houden.

Komende UMA-concerten
Bij Huidig programma vind je alle informatie over de komende programma’s en concerten, voor zover op dit moment bekend.

Kijk voor het volledige repetitieschema bij Repetities.

Stuur een mail aan één van onze orkestchefs: info@uma-kamerorkest.com of kijk bij Contact.
Orkestchef blazers: Hein Coolen (cello)
Orkestchef strijkers: Ruth Witte (altviool)