Orkest

foto: Stephanie Hoogland

Foto-impressie van ons orkest in actie, zie het Webalbum.

Het UMA-Kamerorkest is opgericht in 1994. UMA staat voor: Utrechtse Muziekacademie. Het orkest is bedoeld voor goede, enthousiaste amateurmusici. Sinds de oprichting is Marco Bons onze dirigent. De vaste bezetting telt ongeveer 30 leden. Ons doel is op hoog muzikaal niveau interessante programma’s in te studeren en uit te voeren. De UMA behoort tot de betere amateurorkesten in Utrecht.

Wat drijft ons?

In de eerste plaats willen we graag mooie muziek maken, maar we zoeken ook de muzikale uitdaging. Naast de gebruikelijke succesnummers proberen we stukken ten gehore te brengen die minder bekend zijn, maar wel interessant voor zowel onszelf als voor het publiek. Daarmee leggen we het accent op het deel ‘academie’ in onze naam.

Per jaar worden minimaal drie verschillende programma’s gerealiseerd. Bij de werving van nieuwe deelnemers richten we ons op goede amateurmusici, die veelal gespeeld hebben in studentenorkesten. Regelmatig spelen we een programma in symfonische bezetting. Via een groot muzikaal netwerk zijn we in staat het orkest uit te breiden tot zo’n 70 deelnemers.

Eigen programma’s en begeleidingen

De reguliere concerten van het UMA-Kamerorkest worden gegeven in Utrecht. Naast de eigen programma’s begeleidt de UMA eindexamenkandidaten van conservatoria en werken we met reeds gevestigde solisten. Koorbegeleidingen zijn een vast onderdeel van onze programmering geworden. Niet alleen omdat we dat leuk vinden maar ook voor een gezonde financiële balans. Kijk voor de komende concerten bij Huidig programma.

Meespelen?

Lijkt het je leuk om een keer met de UMA mee te spelen? Aarzel niet en neem Contact op met het bestuur.  Je kunt ook een keer komen kijken tijdens een repetitie op woensdagavond in de aula van het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. Bij Meedoen vind je meer informatie over het aannamebeleid, de contributie en vacatures.